8 Temmuz 2013 Pazartesi

ANKARA'DA İNSAN HAKLARI ŞAİBESİ!...

5 Temmuz 2013 Cuma

Hükümde haksızlık, tahakküm nedenidir. Tahakküm zulümdür...

45 DAKİKASI 2 TL' YE İTİNA İLE İŞKENCE YAPILIR ?

BAKINIZ:: http://blog.milliyet.com.tr/mns


ODTÜ-100.YIL AZAPHANE DURAKLARI
ESKİDEN BÖYLE İDİ!...
Mustafa Nevruz SINACI
            Eğer 29 Haziran 2013 Cumartesi günü saat: 10.00 – 11.30 arası; Görünürde dört şeritli Ankara, Balgat Ziyabey Caddesi inadına tıkalı, kenar şeritleri “devlet, hükümet, vilâyet, polis, belediye, kaymakamlık ve mahalle muhtarlarına meydan okuma, açık eşkıyalık ve yol kesme” anlamında işgal edilmiş olmasaydı, belki de bu makale yazılmayacaktı…
            Cehennem sıcağında tıklım, tıklım bir minibüs düşünün. Şehrin ana artelinde, merkezi veya büyük çarşı geçişlerinde değil, sıradan bir mahallesinde cadde tıkalı. Trafik normal, akış rutin, tek sorun: Her iki taraf kaldırım bitişiklerindeki şerit işgali! Bütün dünyada geçerli hak, hukuk kavramları, evrensel trafik kurallarına göre kaldırımlar halka, cadde ve sokak içleri ise araç geçişlerine aittir. Peki, Ankara ve Türkiye Cumhuriyet devletinde neden değil?..        
            Türkiye Cumhuriyetinde aşiretten devlete geçiş süreci henüz tamamlanmadı mı?
Yoksa tamamlandı da, şimdi tekrar aşiret, derebeylik ve faşistlik mi hortladı?..
Pazaryerine geldiğimizde, tıkanan ve geçit vermeyen yoldan mütevellit, belki devlet belki de (işe yaramadığını sonradan öğrendiğimiz) dernek adına utanan Şoför; “Arkadaşlar, Milli Kütüphane’ye kadar inen yoksa şuradan dönelim, ya da burada çakılıp kalacağız” dedi.
Birkaç yolcu itiraz edince, başkası sordu: Nerede inecektiniz?, Cevap: İlerde Lisede.
Yolculardan biri öfkelendi ve; “Kardeşim Liseye en fazla otuz metre var. Allah aşkına inin şurada, otuz metre yürüyün. Bizde şu cehennemi sıcakta, “ana caddeye araç park edecek kadar şerefsiz, adi insanlık düşmanları yüzünden” yollarda sürünmekten kurtulalım.”
İlerde Lisede inecek var diyenlerden ses yok. İstiflerini bozmadan oturuyorlar.
Dolmuş yerinde sabit. Fakat son konuşan vatandaş, onurlu ve sorumlu bir tartışmayı tetikledi. Önce polisin neden? niçin? park yasağını ihlâl ve ana caddeyi gasp suçu işleyenleri men ve takip etmediği, cezalandırmadığı; İnsan Hakları, Adalet, Hak-Hukuk ve Demokrasinin mutlak gereği olduğu halde, trafikte düzeni sağlamaktan aciz kalındığı, zorunlu, yasal görevin niçin yapılmadığı, halkın çektiği eziyet, ıstırap ve zulme seyirci kalmasının nedeni sorgulandı.
Bu arada dolmuş Balgat Polis Karakolunu geçmiş ve Lisenin yanına gelmişti.
İkisi bay biri bayan 3 kişi indi. Uzun süredir güneşte beklediği anlaşılan bir kişi bindi.
Bu arada ODTÜ öğrencisi bir genç konuşmaya başladı:
“Biz, ODTÜ öğrencileri olarak bu yolu kullanmayız. Eskişehir yolu üzerinden okula gidip geliriz. Fakat ben Çetin Emeçte oturduğum için bu güzergâhın müdavimiyim. Ancak, arkadaşın ifade ettiği sorunlardan çok daha büyük, derin, acil ve müzmin sorunlarımız da var. Örneğin bu Cadde sadece şimdilerde değil, tam iki buçuk yıldır böyle. Ankara Valiliği büyük Şehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü dâhil, binlerce şikâyet dilekçesi verildiği halde kimse Ziyabey Caddesi ile ilgilenmedi. Hukuki duyarlık ve insani sorumluluk sağlanamadı, bu arada leş kargaları, lokantacılar mafyası, saldırgan ayakçı ve kabadayılar caddeyi işgal ve istilâ etti.
Anlaşılan o ki, ya hükümet bunlara güç yetiremiyor yada iktidar kötülerden yana..
AZAPHANE DURAĞI:
Dolmuş kağnı hızıyla ilerliyor, genç öğrenci ise, dikkat kesilen yolculara hitabını şöyle sürdürüyordu: “Siz Azaphane deresi neresidir bilir misiniz?” (Evet, evet seslerinden bilenlerin olduğu anlaşıldı) Genç devamla: Şimdi iyi kötü dolmuşa bindik. Artık alıştığımız gibi sorunlu bir yolculuktan sonra Kızılay’a varacağız. Ama nerede inebileceğimiz belli mi, şansımız varsa aşağıda veya yukarıda bir yerlerde!.. Ya akşam veya gün içinde eve dönerken ne olacak?..”
ŞİMDİ, BU İNSANLAR MUTSUZ VE PERİŞAN
ODTÜ ve 100.Yıl durakları 35 gündür “Polis İşgali” altında!..
“Dönerken bu kadar şanslı olmayacağız. Çünkü: ODTÜ, 100.Yıl, Balgat, Çiğdem ve Çukurambar dolmuş kalkış durakları bir aydır kapalı. Aslında kapalı değil, Polis gasp-ı, işgal ve kriz yönetimi denilen bir heyetin keyfi kullanımı altında. Bu duraktan ekmeğini kazanan yüzlerce şoför esnafının bitmez-tükenmez çilesi, gereksiz masraf, zarar-ziyan, kayıp ve israfı; Ekmeğini kazanmak uğruna yararlanan yüz binlerce Balgat, Çukurambar, 100. Yıl, Çiğdem sakini, yolcusu ve biz ODTÜ öğrencilerinin günahı ne?....” Sözün burasında Kızılay’a geldik..    
Kalite belgeli Vali 
ve bir durak utancı!..
Mustafa Nevruz SINACI
               Evet, nihayet Kızılay’a geldik…
            Ben doğrudan 100. Yıl/ODTÜ duraklarında bekleşen Polislerin yanına gittim.
Yarı güneş, yarı gölge bir kenara toplaşmışlar, ellerinde tost benzeri bir yiyecek, hem kendi aralarında şakalaşıp sohbet ediyorlar, hem de bir yandan, “kumanya” gibi görünen pek mütevazı aş’larını atıştırıyorlar... Şaka yollu seslendim.
            - Siz burada, duraklarımızı işgal etmiş, keyifle gölgede oturuyor ve afiyetle bir şeyler yiyip buz gibi içeceklerle serinliyorsunuz. Ya biz, duraklarımız gasp edilmiş, dolmuşlarımız dışarı atılmış, ne yerimiz, yurdumuz belli, ne de durağımız, 33 gündür rezil-perişan ve zulme duçar haldeyiz. Mahvolan dolmuş esnafı, şoförlerin haline mi yanalım? Nahak yere çektikleri eziyet, fuzuli israf, kayıp, ıstırap ve çileye mi? Yoksa kendi talihsizliğimize mi yanalım!..
            Eski (fazilet timsali) Osmanlı kabadayısı misal, pos bıyıklı, iri kıyım, fakat pek halim ve kalender görünüşlü yiğit bir delikanlı Polis yerinden kalkıp hürmeten ileri çıkarak: “Bizim elimizden bir şey gelmez, mesele bizi aşar. Günah bizim değil. Yaptığımız sadece vazifedir!” 
            O sırada yanımda biri belirdi: “Abi kabahat Melih’in. Aslında onun da değil, bütün suç derneğin. Dönen alavere ve dalavereler yüzünden, öteki duraklar açıldığı halde burası kapalı!” İddia doğru olabilir. Zira 24 Haziran Pazartesi günü Ankara Valisi, muavinleri ve belediye başkanı ile basın başkanı ve Emniyet Müdürlerinin peşinde koşarken, bahusus dernekçilerin bir Vali muavini yanında çay içmekte oldukları söylendi. Maalesef, kendilerine ulaşabilme, görüşme ve sorunsalı paylaşıp, yardımlaşma imkânı bulamadım. Üzgünüm!..
            BÜYÜK UTANÇ VE ACI GERÇEK  
            Mülâhaza ve mütalâası kamu vicdanına ait olmakla; olaylar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ancak burada: “Bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçiş mutlak hedefimizdir” şeklinde çok veciz bir sözü Valilik İnternet Sitesine yazdıran ve bu sözlerle halka seslenen Alâaddin Yüksel’e sitemim var. Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü’ne de "100.Yıl, ODTÜ" dolmuş duraklarının acilen tahliyesi ve derhal asli hizmete iadesi hususunda “umur-u devlet” doğrultusunda karar vermeye davet ediyorum.
            Çünkü: Mezkür minibüs durakları yaklaşık 250 – 300 000 kişiye hizmet vermekte ve yaklaşık 1000 dolayında şoför esnafı buradan elde ettiği helâl kazançla geçinmektedir. Ancak, 02 Temmuz itibarıyla 35 gündür eylemler bahane edilerek kapatılan ve Polis barikatı ile araç garajı gibi fuzulen gasp ve irtikap edilen durağın kullandırılmaması binlerce insan için ıstırap, azap, gâvur eziyeti ve bitmeyen çile kaynağı olmuştur. Hastalar, Hamile Anne'ler ve özürlüler perişan, diğerleri ise tam bir zülme duçar haldeler. Şoför esnafının zaman kaybı, yakıt israfı, ani kaza ve olumsuzluklar nedeniyle uğradıkları zarar-ziyan kayıp ve hasar çok büyüktür…
Kalite belgeli Vali bu haksızlığı görmez, uğranan zulmü, zararı bilmez mi?
Ya adı Camilere verilen Şehir Emini bu durumdan utanmaz, hayâ etmez mi?
Kaldı ki devlet adına hükümetin görevi: Bilumum taşkınlık, hukuk, ahlâk ve yasa dışı fiil, kalkışma ve teşebbüsleri kaynağında kontrol ve disiplin altına almak; Muhtemel terör, tedhiş, tehdit, tahrik ve şiddet eğilimlerini kaynağında boğmaktır. Hak arama ve sair namlar altında:, “Kendilerine Resmen Tahsis Edilen ve İzin Verilen Yer Dışında” Kamu âleme ait park-bahçe, sokak-cadde, meydan ve durak gibi halka hizmet veren unsurların gasp ve işgalini önlemek zorunludur. Aksine ihlâllere izin, zaaf ve bizzat işgal İnsan Hakları ihlâl suçudur.
Şu anda, Güven Parkı bitişiğinde vaki ve kain: “100. Yıl, ODTÜ, Çukurambar, Balgat, Çiğdem” Minibüs Durakları böyle bir “kamusal gasp, haksız işgal ve irtikaba maruzdur.” Ortada, Dernekle Melih’in anlaşıp, dolmuşları buradan kovarak muhteşem bir AVM yaptırılacağı söylentileri dolaşmaktadır. Ben böyle bir alçaklık ve düşmanlığın kimse tarafından düşünülebileceğine inanmıyorum. Lâkin fitneyi ortadan kaldırmanı tek yolu durağı derhal halka ve 43 yıllık mükteseplerine “özür dileyerek ve kayıpları tazmin ederek” iade etmektir. Aksi takdirde malum ve mahut kalite belgesi “hicabı örtmeye” yetmeyecektir!..

ODTÜ-100.YIL DURAKLARININ YILAN HİKÂYESİ
Mustafa Nevruz SINACI
Genelde çok uzayan ve içinden çıkılmaz hale gelen durumlar için kullanılan bir deyim, yılan hikâyesi; 8 Temmuz itibarıyla 43. gününe giren “100.Yıl-ODTÜ, Çukurambar, Çiğdem” Dolmuş Duraklarının “kamusal işgal” sorununa tıpa tıp uyuyor. Neden mi? El cevap:
Cebri işgal ve haksız iktisap nedeni olarak gösterilen “Gezi Parkı bakiyesi olaylar” Haziran ayı başında hız kesti, ortalarında Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesine çekildi. Kızılay’da; Akşamları toplaşan küçük bir grup hariç bitti. Yani, bir yanda Çiçekçiler, diğer tarafta Minibüs Esnafına kan ağlatan zulme gerek kalmadı. İşgal nedeni ortadan kalktı.
YILAN HİKÂYESİ
Bilindiği üzere; Hikâye, Yılanın kendi kuyruğunu yemesiyle başlar. Yediği kuyruğu sindirir. Doğal olarak sindirim, diğer taraftan tekrar, kuyruk yapımında kullanılır. Yediğini sindirip, sindirdiğini yer. Bir tür paradoks., Eski deyimle dam-ı tenvir. Yûnus’a göre: Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yılan hikâyesi bu, sebep yok işgal devam!...
Alternatif öneri yok. Müktesep hak’ın iadesinden kaçınılıyor. Nedenini sorduğunuzda, cevap alamıyorsunuz. Bu ne biçim iş?.. Ortada aleni gasp var. İnsan hakları, vatandaş hukuku, yasa ve Anayasa ihlâli var. Lâkin çözüm yok. Telâfi yok.. Özür, tazmin veya iade hiç yok!..
Adama sorarlar: Memlekette hükümet (hüküm ve hikmet sahibi bir erk) var mı?.. Bu nokta çok muğlâk… Çünkü eğer “hakkaniyet ve hukuka saygılı, en az Nuşirevan derecesinde adalet sahibi olsa idi; Şimdiye kadar duraklar iade edilir, yaya geçişi açılır, 600 bin yolcu,  Çiçekçi ve Dolmuşçu Esnafının ıstırap, zulüm ve işkencesi sona ererdi. Bir şekilde bu olmadı.
Ben de, onurlu, sorumlu, 1. dereceden mağdur sıfatıyla bu defa “Türkiye İnsan Hakları Kurumu” Başkanlığı’na aşağıdaki başvuruda bulundum. İşte başvuru dilekçesi:       
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı'na
Başbakanlık (ihb@basbakanlik.gov.tr)
ANKARA
            "ÇOK ACELE VE GÜNLÜDÜR"
Aşağıda sunulu ve ekte görülen evrak münderecatından açıkça ve bütün çıplaklığı ile anlaşılacağı üzere: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güvenpark bitişiği ve Adalet Bakanlığı istinat duvarı yanında vaki ve kain "Balgat, ODTÜ,100.Yıl,Çukurambar,Çiğdem" minibüs durakları 40 gündür re'sen, izinsiz, bilgi verilmeksizin ve çözüm gösterilmeksizin kamu işgali altında..
Muhtemelen, ilk (gezi parkı olaylarının başladığı) bir-kaç günü makul ve mümkün; ve fakat sonrası tamamen haksız, hukuksuz, aleni gasp ve cebri işgal niteliğine iblâğ bu tasallut.; Şimdi 1000'den fazla minibüs esnafı, binlerce kişiye baliğ aile fertleri ile "Hizmet Verdiği"  semtler itibarıyla 600.000 kişi doğrudan mağdur, ıstırap, eziyet, azap, maddi-manevi kayıp ve işkenceye maruzdur. 
Esnafın çilesi, fazladan masraf, fuzuli israf, maddi ve kaybı ise, bu işkenceye sebep olanların tamamının "memur maaşları ve sair bilumum varlıklarıyla" karşılanamayacak kadar büyüktür. Yazıktır, ayıptır, “halka eziyet”, zulüm ve işkence umur-u devlet için utançtır...
Kaldı ki, konuyla ilgili her türlü yayın, duyuru, başvuru ve kampanyalar yapılmasına rağmen, ne yazık ki şu ana kadar "yetkili-görevli, hukuki muhatap ve sorumlular" tarafından bir çözüm üretilememiş, işgale devamla gasp edili durak halka ve esnafa iade olunmamıştır.
Son çare Türkiye Cumhuriyeti "İNSAN HAKLARI KURUMU" olmakla; Yukarda arz ve ifade olunduğu veçhile: Yaklaşık 600 bin potansiyel yolcu vatandaş, Çiçekçi ve Şoför esnafının çektiği çile, mağduriyet ve ıstıraba nihayet verilmesi hususunda: Gereğinin acilen yapılması ve bizzat, aynı mezkür durakların şoför esnafına iade olunarak; 
08 Temmuz gününden itibaren idrak olunacak aziz ve mübarek Ramazan ayı öncesi halkın hizmetine arzı hususunda önemle ilgilerinizi taleple; Yaşanan "İnsan Hakları, Adalet, Hak ve Hukuk ihlâli" ile ilgili eşhası şikâyet eylerim. Saygılarımla,
Mustafa Nevruz SINACI; Gazeteci, Araştırmacı-Yazar, 06 07 2013 

AÇILAN İMZA KAMPANYASI HAKKINDA
Mustafa Nevruz SINACI
Halkın duçar olduğu veya herhangi bir sebeple maruz kaldığı sorun, sıkıntı, haksızlık, ıstırap, azap ve zulüm karşısında, en makbul olan müdahale el, mal, imkân ve kaynak ile vaki mukabil mücadeledir. Bundan sonra el ve dil ile men-i müdahale ve haksızlığa karşı mücadele gelir. En zayıf iman sahipleri ise, zalime yüz çevirmekle memur ve mükelleftir.  
Biz, münhasıran bu zulüm karşısında elimizden gelen neyse yapmaya çalıştık.
Örneğin: CHANGE ORG kanalıyla, geniş halk kitlelerine ulaşan kampanya:
Organizasyon: www.Change.org
Muhataplar    : Melih Gökçek ve EGO (UKOME) 
Konu               : Ankara, Kızılay "ODTÜ, 100. YIL" Dolmuş duraklarının açılması.
Başlatan         : Mustafa Nevruz SINACI, Ankara-Türkiye
Açıklama        : Mezkür MİNİBÜS (dolmuş) duraklarını yaklaşık 600.000 vatandaş kullanmakta ve 1000 dolayında şoför esnafı da buradan ekmeğini kazanmaktadır. Ancak, 27 Mayıs 2013 günü başlayan "gezi parkı eylemler bahane edilerek" hizmete kapatılan ve Polis Araç Garajı haline dönüştürülen durağın kullanılamaması nedeniyle binlerce insan ıstırap, işkence ve sıkıntı içindedir. Hastalar, hamile kadınlar, çocuklar ve özürlüler perişan; Zorunlu olarak hattı kullanan insanlar ise adeta bir azaba duçar vaziyettedir. Dahası, Şoför esnafının zaman, yakıt, aşınma, ani kazalar ve sair olumsuz şartlar nedeniyle uğradığı zarar ise devasa boyutlardadır. 
Bu nedenle     : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü UKOME ve ilgisi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü "Bu çok yönlü Istırap ve Mağduriyeti” önlemek için derhal harekete geçmeli, gerekeni mutlaka ve ACİLEN yapmalıdır.
Zira "ODTÜ/100. yıl" duraklarına nazaran çok daha kritik ve eylem alanı ile bitişik: Dikmen ve Çankaya Dolmuşları olağan yerlerine intikal etmiş ve en kritik noktada bulunan belediye otobüsleri de normal seferlerine başlamıştır.
Şu halen nazaran: Özellikle Oruç / Ramazan Ayı'na girmek üzere olduğumuz şu günlerde; Yukarıda tam tanımlaması yapılan "100.yıl/ODTÜ" durak alanının işgal altında tutulması, fevkalâde yersiz, gerekçesiz, sebepsiz, haksız ve hukuksuzdur.
Kime   : Valilik, Belediye, EGO-UKOME ve Emniyet Müdürlüğü,
Bilgi    : "100. YIL ODTÜ", DURAK YÖNETİMİ 
İstem  : "100.Yıl, ODTÜ" Minibüs duraklarının derhal açılması. 
BAZI İMZALAR VE YORUMLAR:   
- Bu bir zillet, zalimlik, haksızlık, insafsızlık ve merhametsizliktir. Kınıyorum. (Zekeriya TÜMER, İstanbul)
- Zavallı Ankaralılar, bir türlü siyasi eziyet ve politik azaptan kurtulamıyorlar. Çok yazık... (Taner BİLEN, Sakarya)
- Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.. (Bestami ŞAŞAL, Edirne)
- "İnsan devlet için" DEĞİL; "devlet insan içindir".. (İnsaf KILIÇ, Ankara)
- Halk, hakkaniyet ve adalet için önemli. Öyle ise: Devlet (hükümet) varsa memlekette zulüm olmamak zorundadır... (Hamdi DAĞ, Ankara)
- Sosyal sorumluluk ve insanlık onuru ve kamu görevlilerinin görev şuuru açısından çok önemli; Ben ve yandaşlarım odaklı kültürden insan ve yurttaş odaklı kültüre geçiş için imzalıyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın kültürüne ve egoizmine karşı durmak için imzalıyorum. Bu nedenle bu kampanyaya 100 kişi değil milyonlar katılmalıdır. (Atakan MERT, İstanbul)
            NOT: Aziz ve Mübarek Ramazan-ı Şerif’in: Sevgili halkımız için hayırlı, madden ve manen bereketli, sağlıklı, huzurlu, feyizli ve kutlu.; Hüküm ve hikmetten sorumlu, erbabı hizmetten ümera, şerefli (?) ulema, adaletli (!) mürşitler ve millet memurları için de: Onurlu, sorumlu, adil, eşit ve dürüst hizmetle Tövbelere vesile olmasını temenni, dua ve niyaz ederim.   08 07 2013

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder